Trápia vás vysoké účty za vodu? Pravdepodobne ide o únik vody

    10. januára. 2019


únik vody

Príčinou nedoplatkov za odber vody, stočné alebo za vlhké múry objektov môže byť únik vody v dome respektíve na rozvode pitnej, požiarnej, priemyselnej vody či kanalizácie. Čím môžu byť poruchy rozvodov spôsobené? Ako lokalizovať problém potrubia rýchlo a bez zbytočného búrania?

 

Poruchy rozvodov vody môžu byť spôsobené:

  • mechanickým poškodením napríklad v prípade rekonštrukcie,
  • chemickým pôsobením prepravovaného média potrubím,
  • koróziou – spôsobuje ju kolísavý tlak alebo množstvo vody v oceľovom potrubí chemickou oxidáciou, ktorá má za následok úbytok materiálu a zhoršenie mechanických vlastností daného potrubia.
  • vadným tesnením spojov – častý dôvodo opravy vodovodného potrubia. Rozvoľnenie spojov alebo chemický rozklad tesniacich materiálov môže mať za následok čas (prirodzené starnutie alebo únava materiálu) alebo rovnako chemické pôsobenie média.

 

Lokalizácia problému bez zbytočného búrania

V prípade akejkoľvek príčiny poruchy vodovodu či kanalizácie je nutná oprava rozvodného potrubia. Prvým krokom riešenia vzniknutého problému je lokalizácia poruchy jej presným zameraním. V prípade podozrenia z uniku kvapalného či plynného média sa môže postupovať nedeštruktívnymi metódami: