Trápia vás vysoké účty za vodu? Pravdepodobne ide o únik vody

    15. júla. 2015


únik vody

Príčinou nedoplatkov za odber vody, stočné alebo za vlhké múry objektov môže byť únik vody v dome respektíve na rozvode pitnej, požiarnej, priemyselnej vody či kanalizácie. Čím môžu byť poruchy rozvodov spôsobené? Ako lokalizovať problém potrubia rýchlo a bez zbytočného búrania?

 

Poruchy rozvodov vody môžu byť spôsobené:

  • mechanickým poškodením napríklad v prípade rekonštrukcie,
  • chemickým pôsobením prepravovaného média potrubím,
  • koróziou – spôsobuje ju kolísavý tlak alebo množstvo vody v oceľovom potrubí chemickou oxidáciou, ktorá má za následok úbytok materiálu a zhoršenie mechanických vlastností daného potrubia.
  • tesnenia spojov potrubných rozvodov – sú tiež častým dôvodom opravy vodovodného potrubia. Rozvoľnenie spojov alebo chemický rozklad tesniacich materiálov môže mať za následok čas (prirodzené starnutie alebo únava materiálu) alebo rovnako chemické pôsobenie média.

 

Lokalizácia problému bez búrania

V prípade akejkoľvek príčiny poruchy vodovodu či kanalizácie je nutná oprava rozvodného potrubia. Prvým krokom riešenia vzniknutého problému je lokalizácia poruchy a monitoring potrubia. V prípade podozrenia z uniku kvapalného či plynného média sa môže postupovať nedeštruktívnymi metódami:

  • Elektroakustická lokalizácia pracuje na princípe akustickej odozvy hluku vznikajúceho v mieste poruchy
  • Korelačná lokalizácia pracuje na princípe vzájomných súvislostí dejov na rôznych miestach, ktoré sú počítačovo vyhodnocované v numerickej a grafickej forme.

 

 

Ako opraviť poruchy?

Po určení miesta a príčiny poruchy sa pristúpi k riešeniu problému. Oprava potrubí prebieha deštruktívnymi alebo aj nedeštruktívnymi metódami v závislosti na rôznych okolnostiach.

 

Nedeštruktívny prístup respektíve bezvýkopová rekonštrukcia rozvodov predstavuje kladenie nových rozvodov do predvŕtaného otvoru, chráničiek alebo už existujúcich potrubných rozvodov. Výhodou tejto technológie je rýchlosť opravy poruchy rozvodu, minimálne terénne úpravy, neobmedzenie dopravnej alebo expedičnej infraštruktúry a najmä porovnateľná či dokonca nižšia cena realizácie opravy (respektíve kladenie nových rozvodov) v porovnaní s klasickou výkopovou metódou. Včasné zmapovanie poruchy a jej následná vhodná oprava Vám môže ušetriť veľa peňazí pretečených potrubím a iné možné komplikácie spojené s presakom vody či iného prepravovaného