Vytyčovanie trás rozvodov vody


 

Elektronické vyhľadávanie neznámych potrubných vedení uložených v zemi je prevádzané za pomoci spojenia vysielača - generátora, vyvíjajúceho striedavý prúd o vhodnej intenzite a frekvencii s vytyčovaným potrubným vedením.

 

Pomocou ďalšieho zariadenia - prijímača je možné potrubím snímať prúdové napätie a tým zisťovať polohu a hĺbku všetkých kovových vedení akéhokoľvek druhu.

 

Vytýčiť rozvody je možné len kovového materiálu, prípadne plastu s osadeným vytyčovacím vodičom.

 


 

určenie trás rozvodov vodyrozvody vodysprávne určenie trás rozvodov vodyúnik vody