Korelačná lokalizácia porúch rozvodov vody


 

Zariadenie zostavené z korelátora a osobného počítača s mikroprocesorovým riadením dáva v grafickej a numerickej forme výpoveď o časovom oneskorení dvoch šumových signálov snímaných na dvoch rozdielnych miestach potrubia.

 

Na základe zadaných parametrov meraného potrubného úseku vysielač vykalkuluje vzdialenosť miesta poruchy od oboch bodov snímania. Zariadenie pracuje s vyhodnotením korelácie v oblasti časovej, ako i frekvenčnej.

 

Princíp samotného merania spočíva v premeraní vadného úseku rozvodu vody z miesta A po B korelačným zariadením, ktoré spracuje akustický poruchový šum a po zadaní dĺžky trasy rozvodu, materiálu potrubia a jeho priemeru vypočíta presné miesto samotnej poruchy.

 

Použitie predmetnej metódy lokalizácie úniku vody je možné na všetkých druhoch tlakových rozvodoch pitnej, požiarnej, priemyselnej vody, kúrenia, horúcovodoch a rozvodoch teplej úžitkovej vody.

 

Presná lokalizácia porúch znamená - zníženie nákladov - prenechajte na nás -  strata vody, únik vody, unik vody, uniky vody, porucha rozvodu, porucha kúrenia, vytýčenie trasy rozvodu, porucha vody, havária vody, porucha, únik, strata, havária.

 


 

porucha kanalizácieúnik vodyhavária vodyhavária