Vyhľadávanie únikov vody z bazénov a fontán


 

Za pomoci formovacieho plynu  a zariadenia Variotec sme schopní lokalizovať aj úniky z rozvodov vody k bazénom, čo je veľký a nepríjemný problém množstva ich majiteľov.

 

Dokážeme Vám vyhľadať v bazénovom rozvode skrytú závadu bez nutnosti rozkopávky dlažby, či jeho okolia, čím Vám ušetríme nepríjemnosti z úniku vody, zo zatekania, možnej tvorby prasklín samotného bazénu a hlavne ušetríme Váš čas, starosti a peniaze.

 

Zároveň vieme byť nápomocný pri hľadaní rôznych atypických porúch a únikov, kde je možné systém natlakovať plynom a merať ho na unikajúci H2.

 

Pri čom môžete využiť vlastne ešte naše služby?

 

Úniky z bazénov, úniky z fontán, poruchy odtokových rozvodov, poruchy domovej kanalizácie, strata vody z potrubia, mokrá stena v dome, mokrý základový múr, pokles tlaku v kúrení, pokles tlaku studenej a teplej vody, strata tlaku v systéme, porucha podlahového kúrenia atď.

 

Presná lokalizácia porúch znamená - zníženie nákladov - prenechajte na nás -  strata vody, únik vody, porucha rozvodu, porucha kúrenia, vytýčenie trasy rozvodu, porucha vody, havária vody, porucha, únik, strata, havária.

 


 

 únik vody bratislava oprava úniku vody únik vody vo fontánach únik vody v bazéne